Hải Sản Mỹ Tâm giúp bạn giao hàng đến người nhận nhanh hơn 6-8 tiếng tùy thuộc vào chuyến xe nhận hàng khửi hành đến nơi giao hàng ngày

Haisanphanthiett.com – Dịch vụ giao hàng hải sản trong ngày

haisanphanthiett.com

Phương thức hoạt động · Tiếp nhận đơn hàng qua điện thoại hoặc email,  nhân viên lấy hàng và đi giao tại bến xe giao hàng. đồng thời thông báo nơi nhận giờ xuất phát dù có hay không thay đổi theo mỗi ngày
Hotline: 02523500286 hỗ trợ 24/7