LIÊN HỆ MUA HẢI SẢN

Tên Sản Phẩm: Cá trích phi lê
Mã Sản Phẩm: catrichphile
Mô tả: Cá trích phi lê là loại cá trích đã được làm sạch và phi lê rút hết xương
Đóng gói: 500g/ bị
Giá: liên hệ 0252.3500.286 – 0367996390 (zalo)
Giao hàng: toàn quốc
Đơn vị bán: Hải Sản Mỹ Tâm Phan Thiết
Địa chỉ: 310 Đặng Văn Lãnh, Phan Thiết, Bình Thuận
Số điện thoại: 0367996390 – 0367996390

LIÊN HỆ MUA HẢI SẢN TẠI TPHCM

Giá Hải Sản TPHCM

Hải sản TPHCM chỗ bán gần đây

Hải sản TPHCM nguồn cung cấp từ Phan Thiết & Phú Quý

Mực các loại TPHCM nguồn cung cấp từ Phan Thiết & Phú Quý

Mực lá TPHCM nguồn cung cấp từ Phan Thiết & Phú Quý

Mực ống TPHCM nguồn cung cấp từ Phan Thiết & Phú Quý

Mực khô TPHCM nguồn cung cấp từ Phan Thiết & Phú Quý

Mực nang TPHCM nguồn cung cấp từ Phan Thiết & Phú Quý

Mực một nắng TPHCM nguồn cung cấp từ Phan Thiết & Phú Quý

BẢNG GIÁ HẢI SẢN ĐỦ LOẠI TẠI TPHCM

LOẠI HẢI SẢN NGUỒN CUNG CẤP
Mực ống TPHCM size 3/4c → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực ống TPHCM size 5/7c → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực ống TPHCM size 8/10c → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực ống TPHCM size 10/20c → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực ống TPHCM size 20/24c → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực lá TPHCM size 1/2c → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực lá TPHCM size 3c → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực lá TPHCM size 4/6c → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực ống TPHCM khô size 6/8 con → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực ống TPHCM khô size 12/14 con → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực ống TPHCM khô size 16/20 con → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực ống TPHCM khô size 24/28 con → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực ống TPHCM khô size 35/40 con → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực ống TPHCM khô size 55/60con → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực khô nhí TPHCM → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực TPHCM khô nhí nguyên con→ xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực  lá TPHCM 1 nắng 2 con → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực lá TPHCM 1 nắng 3 con → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực ống TPHCM 1 nắng 3 con → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực ống 1 nắng 4/5 con→ xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực TPHCM ống dẻo 2 nắng 6/8 con → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực ống TPHCM dẻo 2 nắng 8/10 con → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực ống TPHCM dẻo 2 nắng 10/12 con → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực nang  TPHCM → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực ghim trứng TPHCM 7/9 → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực trứng TPHCM 9/12up loại A → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực trứng TPHCM 12up loại A → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Mực nhồi thịt TPHCM → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Bạch tuộc TPHCM → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá bò TPHCM 1 nắng phi lê → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá chỉ vàng TPHCM 1 nắng phi lê → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá chuồng TPHCM 1 nắng phi lê → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá chìa vôi TPHCM 1 nắng phi lê → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá dứa TPHCM 1 nắng phi lê → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá đù TPHCM 1 nắng phi lê → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá đù TPHCM 2 nắng phi lê → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá mó da TPHCM 1 nắng phi lê → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá mó lột da TPHCM 1 nắng phi lê → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá nhồng hương TPHCM 1 nắng phi lê → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá xanh xương TPHCM 1 nắng phi lê → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá thu TPHCM 1 nắng cắt lát → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá chỉ vàng TPHCM khô phi lê → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá mú TPHCM khô phi lê size 6/8 con → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá nhám mập TPHCM khô phi lê → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá chình TPHCM ướp gia vị phi lê → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá mối TPHCM ướp gia vị → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá bè TPHCM size lớn → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá bò giấy TPHCM làm sạch → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá hồng chuối TPHCM size lớn → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá hồng gáy TPHCM size lớn → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá bóp TPHCM → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá mú bóp TPHCM size lớn → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá mú sông chấm vàng TPHCM size lớn → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá phèn đỏ TPHCM → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá nục TPHCM lớn tươi làm sạch → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá nục suôn TPHCM tươi làm sạch → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá trác trao tráo TPHCM làm sạch → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá thu TPHCM tươi cắt lát → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá chình TPHCM tươi cắt lát → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá đuối TPHCM khô đỏ → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Cá đuối ó TPHCM khô đen → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Chả cá TPHCM hấp tai heo → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Chả cá thu ảo TPHCM → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Chả cá thu ảo TPHCM chiên rồi → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Chả mực nang TPHCM → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Còi sò điệp TPHCM size lớn → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Hải sâm TPHCM → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Bàu ngư TPHCM → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Hàu điếu TPHCM → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Ruột ốc bàn tay TPHCM → xem chi tiết sp Phan Thiết – Phú Quý
Tôm hùm TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Tôm hùm TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Tôm sắt TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Tôm càng xanh TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Tôm càng sen TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Tôm Càng trứng TPHCM
Phan Thiết – Phú Quý
Tôm càng nhỏ TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Còi sò dòm TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Ốc hương lớn TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Ốc hương nhỏ TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Ốc hương vừa TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Hàu vỏ TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Hàu ruột TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Thịt ghẹ TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Sò dương TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Cua Cà Mau TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Cua thịt TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Tua hài TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Bạch tuộc tươi TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Nghêu tím TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Nghêu trắng TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Ốc vôi lớn TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Ốc vôi nhỏ TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Ốc giác TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Ghẹ trăng TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Ghẹ xanh TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Ghẹ đỏ TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Ghẹ đĩa TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Cua gạch TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Sò vặn TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Ốc tỏi TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Móng tay TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Ốc miệng rộng TPHCM Phan Thiết – Phú Quý
Cua huỳnh đế Phan Thiết – Phú Quý
  Phan Thiết – Phú Quý
  Phan Thiết – Phú Quý
  Phan Thiết – Phú Quý
  Phan Thiết – Phú Quý

HẢI SẢN PHAN THIẾT- NGUỒN CUNG CHÍNH ĐI CÁC TỈNH (Khu Vực Miền Nam)

Z3672937080644 65e2b91448e68dac8f831c1fc6fbfa4b

Hải Sản Phan Thiết – Giá hải sản tươi sống chuyên về đặc sản mực là ngon nhất. Mực thì có đầy đủ size các loại như Mực Ống, Mực Lá, Mực Nang, Mực Trứng, Bạch Tuộc, Mục Khô, Mực 1 nắng, Mực dẻo 2 nắng. Cá bao gồm các loại như Cá Bò, Cá Mó, Cá Xương Xanh, Cá Đù, Cá Nhồng, Cá Mối, Cá Chỉ Vàng, Cá Bò Giấy, Cá Mú, Cá Thu, Cá Bóp,…

Xem Gia Ngay

Hải Sản Đông Lạnh Hải Sản Tươi Sống
Hải Sản Một Nắng Đặt Sản Phan Thiết
Hải Sản Chế Biến Hải Sản Khô
Phân loại: , Cua, Ghẹ, , Tạch tuộc, Ốc, Phi lê, Thịt phơi khô, Thịt tươi, Tôm, Thác Lát, Khô

LIÊN HỆ MUA HẢI SẢN

Vựa Hải Sản Mỹ Tâm Phan Thiết – Nguồn cung cấp Phú Quý
Địa chỉ: 310A Đặng Văn Lãnh, Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại: 02523 500 286 – 0367 996 390
Email:  info@mytamtravel.com
Website: haisanphanthiett.com

Dat Ngay

 

 

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.